Upravljanje energetskom učinkovitošću

Zbog velikih potreba za energijom novih tržišta u razvoju (Kina, Indija,…), sve manjih dostupnih zaliha fosilnih goriva, te u svezi s navedenim sve viših cijena goriva, ali i negativnog utjecaja korištenja fosilnih goriva na okoliš - efekt„staklenika“, energetska (ne) učinkovitost se iskazuje kao problem od najvećeg značaja u svijetu posljednjih godina. Problem gospodarenja energijom je posebno izražen u industriji kao velikom potrošaču energije. 
 
U namjeri da se smanje troškovi energije, ali jednako tako i da se zaštiti okoliš, trajna optimizacija sustava upravljanja energijom danas je jedan od ključnih čimbenika razvitka uspješnog poslovanja gospodarskih subjekata.

Upravo je to svrha standarda ISO 50001:2011, koji podupire kompanije i druge organizacije u razvoju sustava i procesa projektiranih da se poveća njihova energetska učinkovitost. Definiranjem i implementacijom sustava upravljanja energijom organizacije:

- Definiraju „Energetsku politiku“ i upoznaju zaposlenike sa istom
- Imenuju rukovoditelja (manager) za energiju / Predstavnika uprave za energiju
- Identificiraju i procjenjuju područja od značajnog utjecaja na potrošnju energije
- uspostavljaju energijsku osnovicu za praćenje energetske učinkovitosti
- Utvrđuju i nadziru potrošače energije
- Kontinuirano unapređuju EnMS, optimiziraju procese bitne za potrošnju energije
- Redovito (najmanje godišnje) ocjenjuju učinkovitost sustava upravljanja energijom
 
Certificirane kompanije profitiraju kroz smanjenje troškova energije i investicijskih troškova, kao i kroz trajnu optimizaciju energetske učinkovitosti i bolje marketinške mogućnosti vezane za poboljšanu troškovnu učinkovitost. Nadalje, optimizacijom potrošnje energije smanjuje se emisija CO2, a učvršćuje svijest zaposlenika o važnosti očuvanja okoliša.
 
vrh stranice